Försäljning av maskiner och utrustning

Försäljning av: Schäffer lastmaskiner och utrustning till dessa.

Försäljning av reservdelar till lantbruksmaskiner samt oljor från Q8